Avís legal

Acceptació de l'Avís legal

El present avís legal regula l'ús del servei del portal d'Internet www.clinicadentalruiz.com (d'ara endavant, el "Portal") que Clínica dental Dr. Ruiz SLP (d'ara endavant " EL TITULAR") posa a la disposició dels usuaris d'Internet. 

La utilització del Portal atribueix la condició d'usuari del Portal (d'ara endavant, l'"Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. 

En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest pot sofrir modificacions. 

EL TITULAR es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del Portal, així com els Serveis i les condicions requerides per a utilitzar el Portal i els Serveis.

 

Informació general del Titular 
Clínica dental Dr. Ruiz SLP
NIF.- B60812401
C. Francesc Macià, 50, 1r-1a - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Tel.93 630 01 09
info@clinicadentalruiz.com

Núm. Reg. sanitari. E08566163

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el   T 40471, F 82, S 8, H B 128206, I/A4

 

Informació de l'objecte del Portal
L'objecte del present portal és ser un portal informatiu dels diferents serveis que el TITULAR ofereix en les seves instal·lacions.

 

Tipus de Serveis que ofereix el Portal

- Informació general de Serveis. 

- Plataforma de sol·licitud d'informació

Tots els serveis d'informació són gratuïts.

El preu dels serveis es realitzarà de forma personalitzada atenent el tipus de tractament segons necessitats de l'Usuari.

La Web no és una plataforma de comerç on-line.

Condicions d'accés i utilització


Veracitat de la informació 
Tota la informació que faciliti l'Usuari a través de formularis de contacte haurà de ser veraç. A aquest efecte, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui. 
D'igual forma, serà responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada al TITULAR permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l'Usuari. En tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al TITULAR o a tercers per la informació que faciliti.

 

Obligació de fer un ús correcte del Portal i dels Serveis
L'Usuari es compromet a utilitzar el Portal i els Serveis de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic.

A aquest efecte, l'Usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar qualsevol dels Serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del TITULAR, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet. 


Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del Portal, així com dels elements continguts en el mateix (que inclouen entre altres imatges, textos...) pertanyen al TITULAR.

 

Responsabilitat per danys i perjudicis 
L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que EL TITULAR pugui sofrir, directa o indirectament com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'Avís Legal o de la llei en relació amb la utilització del Portal i, en particular, es compromet a abstenir-se de: 

(a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès. 

(b) suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el "copyright" i altres dades identificatives de la reserva de drets del TITULAR o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement. 

L'Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir i fins i tot d'intentar obtenir els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels quals s'emprin habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de mal o inutilització del Portal, dels Serveis i o/dels Continguts.

 

Inexistència de Llicència
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el Portal, així com els continguts, són propietat del TITULAR, sense que pugui entendre's que l'ús o accés al Portal atribueixi a l'Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i o/signes distintius i continguts. 

Jurisdicció i legislació aplicable
Les Normes d'Ús que es troben en el present Acord Legal, es regeixen per la legislació espanyola i autonòmica. Tant EL TITULAR com els usuaris del Lloc estan d'acord que per a qualsevol discrepància que pugui sorgir quant a la interpretació, compliment i/o execució, de les presents normes se sotmetran expressament a la jurisdicció dels Jutges i Tribunals competents del domicili del TITULAR, amb renúncia expressa, a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

Per a informació sobre el tractament de les seves dades consulti la Política de Privacitat.